Steateseal

Provinsjale Steaten Fryslân

Oare stimwizers

De Meistim-meter is net de iennige online stimhelp yn Fryslân dy’t jo helpe kin in kar te meitsjen by de Provinsjale Steateferkiezings op 20 maart oansteande. Hjirûnder fine jo in oersjoch nei oare stimwizers foar de provinsje Fryslân.

Mijn Stem kieswijzer Fryslân


Mijnstem


Ontdek nu welke partijen het beste bij jou passen.

Wetterskips ferkiezings Fryslân


Wetterskipsferkiezings


Untdek no hokker partijen it bêste by jo passe.

Stemchecker Eerste Kamer


Stemchecker


Vergelijk uw politieke opvattingen met het stemgedrag in de Eerste Kamer. Net als de Meestem-meter kijkt deze kieswijzer van de Volkskrant naar wat partijen daadwerkelijk doen (en níet naar wat ze beloven in campagnes). Vergelijk uw politieke opvattingen met het stemgedrag in de Eerste Kamer en kom erachter met welke partij u de meeste overeenkomsten heeft.


Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.