Raadzaal Arnhem

Meestem-meter Arnhem

Proclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We doen er alles aan om de website te voorzien van juiste en correcte informatie. Mocht je desondanks iets tegenkomen dat niet correct is, dan stellen wij het bijzonder op prijs wanneer je ons dat laat weten. Je kunt in dat geval contact met ons opnemen via de contactpagina. Op e-mails van beledigende aard reageren wij niet.

De Meestem-meter voor Arnhem werd samengesteld door de Arnhemsche Courant aan de hand van moties, raadsvoorstellen en amendementen die de afgelopen vier jaar aan de orde zijn gekomen in de gemeenteraad in Arnhem. Alle ingediende voorstellen zijn terug te vinden op de website van de gemeente Arnhem.

Links naar andere websites
Op de website van de Meestem-meter staan verschillende links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de correctheid en juistheid van de informatie die op deze websites wordt aangeboden of voor de naleving van de (privacy)wetgeving door derden.

Met betrekking tot ons privacybeleid, willen we je graag attenderen op onze privacy-pagina.