Steateseal

Provinciale Staten Friesland

Privacy

De Meestem-meter voldoet vanzelfsprekend aan alle regels met betrekking tot privacy. Maar we gaan nog een eind verder. Het gebruik van de Meestem-meter is altijd anoniem. Nergens op deze website wordt om je persoonsgegevens gevraagd. We verzamelen géén e-mailadressen of andere gegevens. Gegeven antwoorden van gebruikers worden in principe niet opgeslagen in de database.

Ingevulde gegevens worden incidenteel verzameld bij wijze van steekproef om een correct werking van de Meestem-meter te waarborgen. Deze ingevulde gegevens worden gekoppeld aan een automatisch gegenereerd nummer en zijn niet te herleiden tot een persoon, mobiele telefoon, tablet of een computer.

De betrouwbaarheid en beveiliging van websites wordt bijgehouden via de website Internet.nl, met verschillende partners uit de internetgemeenschap en de overheid, waaronder belangrijke instellingen als SIDN, Internet Society Nederland en het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Justitie. De betrouwbaarheid en beveiliging van de website van de Meestem-meter wordt beoordeeld met "100 procent".

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de Meestem-meter. We kunnen deze cookies niet herleiden tot een pc of individu. We verzamelen via de cookies géén persoonlijke gegevens en gebruiken de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

We gebruiken cookies daarnaast om via Google Analytics statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Hierbij kun je denken aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s, etcetera. We gebruiken de gegevens die wij via Google Analytics verzamelen om de website te verbeteren en om de site beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

De privacy-instellingen bij Google Analytics zijn door ons zo hoog mogelijk ingesteld. Dit houdt in dat de laatste acht cijfers van IP-adressen van bezoekers niet worden meegestuurd naar Google. Het tracken van individuele gebruikers is hierdoor niet mogelijk.

Een andere externe partij waar gebruik van wordt gemaakt is ShareThis. Via de share-buttons kunnen gebruikers pagina's op de website delen via social media, mail en WhatsApp. ShareThis voldoet volgens haar eigen privacy-pagina aan de privacy-regels die door de Europese Unie zijn opgesteld.

Indien je volledig anoniem wilt zijn op internet, raden we je aan om de privacy-settings van je browser in te stellen op privé-modus.

Sociale media-platforms zoals Facebook, Twitter en LinkedIn gebruiken cookies om te voorzien in de mogelijkheid om pagina's van deze website te delen op sociale media. Deze platforms gebruiken cookies ook voor het bijhouden van statistieken over sociale media (bijvoorbeeld het aantal likes en shares).

We behouden ons het recht voor om deze privacy-pagina te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 28 februari 2019.

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.