Steateseal

Provinciale Staten Friesland

Duurzaamheid belangrijkste thema bij verkiezingen

Duurzaamheid is het belangrijkste thema bij de Provinciale Statenverkiezingen. Daarnaast zijn verkeer, vervoer en woningbouw thema's die in alle provincies een prominente rol spelen. Dit blijkt uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s die Citisens op verzoek van Binnenlands Bestuur heeft gemaakt.

Vragen die te maken hebben met de komst van windparken, zonnevelden en verduurzaming zijn thema's die spelen in alle provincies, meldt Citisens. "Alles rondom duurzaamheid en de energietransitie is een groot verkiezingsthema", aldus Anne van de Meerakker van Citisens tegenover Binnenlands Bestuur.

Over duurzaamheid en klimaatmaatregelen bestaan grote verschillen tussen de partijen. Daardoor lenen deze kwesties zich ook goed voor opname in een kieswijzer. Van de Meerakker: "Sommige partijen vinden dat inwoners een beslissende stem moeten krijgen omdat het veel invloed heeft op inwoners. Andere partijen zeggen dat we voor zo’n grote opgave staan dat iedereen eraan mee moet werken. Zij vinden dat de beslissende stem niet aan de inwoners kan worden overgelaten, maar dat de politiek daarover een knoop moet doorhakken."

Een ander thema dat in alle provincies speelt is wegen en openbaar vervoer. Van de Meerakker tegen Binnenlands Bestuur: "De geschilpunten zijn dan met name of de provincie meer moet inzetten op asfalt of juist meer op fietspaden en openbaar vervoer. De wegenbelasting is ook een politieke splijtzwam. Er zijn partijen die de wegenbelasting willen verlagen en andere die de belasting willen verhogen. Die staan op het standpunt dat gebruikers moeten meebetalen aan grote investeringen in het wegennet."

Ook woningbouw is een thema dat in alle provincies terugkomt. "Het gaat dan vooral over de vraag of woningbouw in het buitengebied mogelijk moet worden gemaakt of dat het groen behouden moet blijven en alleen van ‘inbreiding’ sprake kan zijn’, aldus Van de Meerakker.

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.