Raadzaal Arnhem

Meestem-meter Arnhem

Wat is de Meestem-meter?

Wanneer er verkiezingen naderen, zijn verkiezingsprogramma's voor veel kiezers een onmisbaar instrument bij het bepalen van hun keuze. In verkiezingsprogramma’s staat in vaak ronkende taal vastgelegd waar een partij zich de komende vier jaar voor wil inzetten.

Maar wat komt er na de stembusuitslag eigenlijk terecht van de standpunten die partijen uitdragen in hun verkiezingsprogramma? Voeren politieke partijen eigenlijk uit wat zij in verkiezingstijd aan hun achterban beloven?

Die gedachte vormt de basis achter de Meestem-meter. De Meestem-meter is een online stemhulp. In de meestem-meter wordt teruggekeken op het daadwerkelijke stemgedrag van politieke partijen in de voorgaande periode.

Bij de meestem-meter voor de gemeente Arnhem wordt gebruik gemaakt van raadsvoorstellen, moties en amendementen die in de voorgaande vier jaar in de gemeenteraad aan de orde zijn gekomen.

Alle grote onderwerpen waarover de raadsleden in de afgelopen vier jaar hebben gestemd, komen in de stellingen van de meestem-meter voorbij. Hierdoor wordt duidelijk waar een politieke partij in werkelijkheid voor of tegen heeft gestemd.

Door deze werkwijze zijn vier partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar die nu geen zetel hebben in de gemeenteraad niet meegenomen in de resultaten. Dit zijn Volt, Partij J&O, de NVU en FVD. Voor de standpunten van deze partijen verwijzen we naar hun verkiezingsprogramma en raden we je aan om het Kieskompas in te vullen. Volt en de NVU hebben daaraan meegewerkt. (Partij J&O en FVD niet.)

Onderbouwing
Door gebruik te maken van daadwerkelijk stemgedrag, ondervangt de Meestem-meter een bekend nadeel van de traditionele online stemhulpen. Bij veel stemhulpen kunnen politieke partijen ongecontroleerd iets beweren, zonder dat duidelijk is of er een feitelijke onderbouwing ten grondslag ligt aan een bepaald standpunt.

De meestem-meter werd voor het eerst gelanceerd bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 is de Meestem-meter ingezet door de provincie Fryslân.