Steateseal

Provinciale Staten Friesland

Wat is de Meestem-meter?

Wanneer er verkiezingen naderen, zijn verkiezingsprogramma's voor veel kiezers een onmisbaar instrument bij het bepalen van hun keuze. In verkiezingsprogramma’s staat in vaak ronkende taal vastgelegd waar een partij zich de komende vier jaar voor wil inzetten.

Maar wat komt er na de stembusuitslag eigenlijk terecht van de standpunten die partijen uitdragen in hun verkiezingsprogramma? Voeren politieke partijen eigenlijk uit wat zij in verkiezingstijd aan hun achterban beloven dat zij zullen doen?

Die gedachte vormt de basis achter de Meestem-meter. De Meestem-meter is een nieuwe online stemhulp. In de meestem-meter worden niet de beloften uit de verkiezingsprogramma’s als basis genomen. Er wordt teruggekeken op het daadwerkelijke stemgedrag van politieke partijen in de voorgaande periode.

Bij de meestem-meter voor Provinciale Statenverkiezingen wordt gebruik gemaakt van voorstellen van Gedeputeerde Staten, moties en amendementen die in de voorgaande vier jaar binnen de provincie aan de orde zijn gekomen. Alle grote onderwerpen waarover de Statenleden in de afgelopen vier jaar hebben gestemd, komen in de stellingen van de meestem-meter voorbij.

Doordat bij de Meestem-meter gebruik wordt gemaakt van daadwerkelijk stemgedrag, wordt duidelijk waar een politieke partij in werkelijkheid voor of tegen heeft gestemd.

Door deze werkwijze zijn partijen die geen zetel hebben in Provinciale Staten niet meegenomen in de resultaten. Ook nieuwe partijen, zoals DENK en Forum voor Democratie ontbreken om die reden. Voor de standpunten van deze partijen kunt u terecht op hun website, die onderaan deze pagina vermeld staat.

Onderbouwing
Door gebruik te maken van daadwerkelijk stemgedrag, ondervangt de Meestem-meter een bekend nadeel van de traditionele online stemhulpen. Bij veel stemhulpen kunnen politieke partijen ongecontroleerd iets beweren, zonder dat duidelijk is of er een feitelijke onderbouwing ten grondslag ligt aan een bepaald politiek standpunt.

De meestem-meter werd voor het eerst gelanceerd bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De meestem-meter voor Provinciale Statenverkiezingen in Friesland is in samenwerking met de provincie Fryslân en Notubiz tot stand gekomen. Notubiz verzorgt onder meer de stemmingsuitslagen en de video-verslagen van de vergaderingen voor een groot aantal provincies in Nederland.

 

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.