Raadzaal Arnhem

Meestem-meter Arnhem

De gemeenteraad

Niet burgemeester Marcouch, niet de wethouders, maar de gemeenteraad is de baas in Arnhem. Burgemeester en wethouders kunnen voorstellen doen over dingen die ze willen in de stad, maar het is de gemeenteraad die bepaalt of een voorstel wordt uitgevoerd of niet. Als er geen raadsmeerderheid is, dan kan het college van burgemeester en wethouders hoog springen of laag springen, maar dan gaat het feest niet door.

De gemeenteraad van Arnhem bestaat uit 39 raadsleden, verdeeld over twaalf verschillende politieke partijen. Raadsleden in Arnhem komen gemiddeld één keer per week bij elkaar, meestal op woensdagavond, om voorstellen waarover besloten moet worden te bespreken.

Maandelijks is er minstens één vergadering waar besluiten worden genomen. Wanneer een voorstel 20 stemmen of meer haalt, is het aangenomen. Bij minder dan 20 stemmen wordt het voorstel verworpen.

Raadsleden zijn geen betaalde krachten. Raadsleden ontvangen een zogeheten raadsvergoeding, maar die is niet zo heel hoog. Vrijwel alle raadsleden hebben daarom naast hun raadswerk een reguliere baan.

Je vindt misschien dat raadsleden soms stomme besluiten nemen, maar bedenk goed dat ieder raadslid, ongeacht zijn of haar politieke kleur, zo goed mogelijk zijn of haar best doet om besluiten te nemen die het beste zijn voor Arnhem en haar inwoners.