Steateseal

Provinciale Staten Friesland

Wat doen Provinciale Staten?

Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van de provincie Friesland. De Staten vertegenwoordigen de inwoners van de provincie, bepalen in hoofdlijnen het beleid dat Gedeputeerde Staten moeten uitvoeren en houden hier toezicht op. Elke vier jaar kiezen de stemgerechtigde inwoners van Friesland de Statenleden.

De Statenleden zijn geen fulltime politici. Ze combineren hun politieke werk meestal met een baan. Provinciale Staten vergaderen ongeveer 8 tot 9 keer per jaar op een woensdag. Zij bereiden de Statenvergaderingen voor in de Statencommissies. Provinciale Staten in Gelderland tellen 55 leden, verdeeld over 12 verschillende fracties.

Volg Provinciale Staten
De maandelijkse vergaderingen van Provinciale Staten in Friesland zijn te volgen en terug te kijken via de website van de provincie. De Staten zijn op Twitter te volgen via het twitter-account: @provfryslan.

Het bestuur van de provincie wordt gevormd door Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten in Friesland worden op dit moment gevormd door CDA, VVD, SP en FNP.

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.