Raadzaal Arnhem

Meestem-meter Arnhem

Andere stemwijzers

Naast de Meestem-meter zijn er bij de gemeenteraadsverkiezingen nog enkele andere stemwijzers in Arnhem die je kunt gebruiken om een keuze te maken. We raden je aan om meerdere stemwijzers in te vullen. Iedere stemwijzer heeft zijn eigen benadering en zijn eigen werkwijze. Ze helpen allemaal om jou te helpen een weloverwogen keuze te maken wanneer je in het stemhokje staat.

Kieskompas
Het Kieskompas voor de gemeente Arnhem behandelt een groot aantal maatschappelijke thema’s. Moeten er meer sociale woningen gebouwd worden in villawijken? Moet de gemeente meer geld uitgeven aan kunst en cultuur? Moeten minderheden voorrang krijgen bij sollicitaties?

Aan de hand van 31 stellingen wordt je politieke voorkeur bepaalt. Na het invullen van de stellingen, kan aangegeven worden welke thema’s wel en niet belangrijk zijn. Ook kan per stelling bekeken worden wat het standpunt is van de verschillende partijen, inclusief de motivatie voor dat standpunt.

Je plek in het politieke landschap wordt in een kompas weergegeven, vandaar de naam Kieskompas.
Kieswijzer
Naast het Kieskompas is er ook de Kieswijzer. De Kieswijzer werd door de regionale kranten in Nederland samengesteld voor in totaal 253 gemeenten, waaronder Arnhem. De Kieswijzer moet net als andere stemwijzers mensen helpen om te bepalen op welke partij zij het beste kunnen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

De Kieswijzer is samengesteld aan de hand van actuele thema’s en de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. De Kieswijzer bestaat in totaal uit 25 stellingen. Via een schuifbalk kan een standpunt worden aangegeven.

Moeten bijvoorbeeld financiële meevallers besteed worden aan het verlagen van de gemeentelijke belastingen of moeten de voorzieningen omhoog? Moeten er meer of juist minder boa’s worden ingezet? Via de schuifbalk kan een standpunt worden ingenomen.